Uzyskanie dotacji w rządowym programie Czyste Powietrze zależy przede wszystkim od tego czy kwalifikujemy się do udziału oraz od prawidłowo złożonego wniosku.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, co oznacza, że są one oceniane na bieżąco. Wnioski przyjmują i rozpatrują właściwe terytorialnie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski są wypełniane elektronicznie oraz papierowo Pomocy przy ich wypełnianiu udzielają pracownicy WFOŚiGW.

Zapoznaj się z zasadami wypełniania wniosku do programu Czyste Powietrze.

wfosigw.olsztyn.pl/­wp-content/­uploads/­2018/­09/­instrukcja-krok-po-kroku-aplikowanie-o-dofinansowanie-w-ramach-programu-Czyste-powietrze.pdf

O tym, jak wypełnić wniosek w przystępny sposób informuje ten film: