Zapraszamy do zapoznania się z wideo instrukcją wypełnienia wniosku do Programu Czyste Powietrze w wersji 2.0. zaprezentowaną przez Magdalenę Stodulską z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


www.youtube.com/watch?v=0_i_vTVjutw

Wniosek do programu składamy przez portal beneficjenta wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej właściwy dla lokalizacji naszej inwestycji. W przyszłości będzie to również możliwe przez portal gov.pl. Nadal będzie możliwość składania wniosków w wersji papierowej.

Uruchomienie naboru wniosków do wersji 2.0 programu Czyste Powietrze:

  • na dotację z podstawowym poziomem dofinansowania rozpoczął się 15 maja 2020 r.
  • nabór na dotację z podwyższonym poziomem dofinansowania zostanie uruchomiony odrębnym ogłoszeniem, po zakończeniu niezbędnych prac legislacyjnych
  • nabór prowadzony przez banki, na dotację na częściową spłatę kapitału kredytu został zaplanowany na wrzesień 2020.