Nabory wniosków do Czystego Powietrza prowadzą Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, właściwe dla adresu budynku mieszkalnego, w którym ma być realizowana inwestycja w ramach programu. Dodatkowo nabór prowadzą gminy, które podpisały z funduszem porozumienie o współpracy w sprawie realizacji programu Czyste Powietrze.
Sprawdź dane kontaktowe Twojego funduszu.