Program Czyste Powietrze to kompleksowy program rządowy, skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Właściciele domów w zabudowie szeregowej mogą ubiegać się o dotację z programu Czyste Powietrze (Fot.Pixabay)

Budynek mieszkalny jednorodzinny to budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku. Należą tu: domek jednorodzinny, willa, dom jednorodzinny wolnostojący, dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej, bliźniak.

UWAGA! Program Czyste Powietrze jest adresowany tylko i wyłącznie do właścicieli domów jednorodzinnych, co oznacza, że nie mogą liczyć na dofinansowanie do modernizacji ogrzewania oraz termomodernizacji właściciele domków letniskowych, obiektów noclegowych, kamienic, domów wielorodzinnych, ani zamieszkałych budynków gospodarczych. Kwalifikują się do niego natomiast właściciele domów w zabudowie szeregowej.

WAŻNE! Program Czyste Powietrze dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych istniejących oraz domów nowo budowanych tj. nie oddanych do użytkowania.

Prezentujemy listę inwestycji, na które można uzyskać dofinansowanie w formie dotacji lub pożyczki. Życzymy powodzenia przy składaniu wniosków.

(tabela opracowana na podstawie www.mos.gov.pl)