Każdego dnia pytacie o inwestycje, które można dofinansować z rządowego programu Czyste Powietrze. Pytanie numer jeden jest następujące: czy mogę być beneficjentem programu? Program dotyczy właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Mowa o budynkach istniejących i będących w trakcie budowy.
Uwaga! Program nie obejmuje budownictwa wielorodzinnego – nie skorzystają z niego mieszkańcy bloków i kamienic, nie jest też skierowany do właścicieli pensjonatów, domków letniskowych, ani obiektów hotelarskich. Kwalifikują się do niego natomiast właściciele nieruchomości w zabudowie szeregowej.

W przypadku budynków istniejących oferta programu dotyczy wymiany źródła ciepła oraz termomodernizacji. Jeżeli posiadamy już ekologiczne źródło ciepła (w przypadku kotłów c.o. na paliwa stałe mowa o urządzeniach 5 klasy według normy PN EN 303-5:2012) wówczas możemy skorzystać z dofinansowania do termomodernizacji domu. Trzeba jednak spełnić jeden warunek – pozwolenie na budowę domu zostało wydane przed 15 grudnia 2002 r. Jeżeli nie spełniamy tego warunku pozostaje jedynie możliwość skorzystania z preferencyjnych pożyczek do instalacji kolektorów słonecznych, fotowoltaiki oraz montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Prezentujemy listę inwestycji, na które można uzyskać dofinansowanie w formie dotacji lub pożyczki. Życzymy powodzenia przy składaniu wniosków.

(tabela opracowana na podstawie www.mos.gov.pl)