Szybsze rozpatrywanie wniosków, uproszczona procedura wnioskowania, poziom dotacji uzależniony od uzyskanego efektu ekologicznego oraz mocniejsze wsparcie jednostek samorządu terytorialnego – to podstawowe zmiany w programie Czyste Powietrze, które zaczeły obowiązywać od 15 maja 2020 roku.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiada następujące zmiany:

 1. Uproszczenie zasad przyznawania dotacji
  Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska zaprzestaną czasochłonnego potwierdzania dochodów wnioskodawców (kontrolami zajmie się Urząd Skarbowy), co ma przyspieszyć przyznawanie dotacji. Beneficjentów podzielono na trzy grupy:

  • Pierwsza z podstawowym poziomem dofinansowania (do 20 tysięcy zł) deklarująca swoje dochody w postaci oświadczenia. Roczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 100 tysięcy złotych.
  • Druga – z podwyższonym poziomem dofinansowania (do 32 tys. zł), obejmującym do 60 proc. wartości inwestycji. Dochód netto na osobę sięga do 1400 zł miesięcznie w gospodarstwie wieloosobowym lub do 1960 zł w jednoosobowym. Dochód będzie potwierdzany zaświadczeniem ośrodka pomocy społecznej.
  • Trzecia wnioskodawcy otrzymają świadczenia z tytułu pomocy społecznej w ramach programu StopSmog realizowanego we współpracy z gminami. Tu można uzyskać do 100 proc. finansowania niezbędnego dla wymiany przestarzałego kotła/termomodernizacji domu jednorodzinnego w maksymalnej kwocie do 53 tys. zł.
 2. Włączenie w program Jednostek Samorządu Terytorialnego
  Gminy zostały zobowiązane do wydawania zaświadczeń potwierdzających prawo do zwiększonego dofinansowania oraz udzielania pożyczek ze środków WFOŚiGW. Gminy przystąpią do programu StopSmog, oferującego dofinansowanie do 70 proc. na wymianę przestarzałego ogrzewania oraz termomodernizację domów jednorodzinnych osób ubogich energetycznie.
 3. Skrócenie czasu rozpatrywania wniosków
  Czas rozpatrywania wniosków będzie trzy razy krótszy i wyniesie maksymalnie 30 dni.
 4. Uproszczenie wniosku o dotację
  Oświadczenia zamiast zaświadczeń i dokumentacji o wysokości dochodów.
 5. Wprowadzenie możliwości składania wniosków online w serwisie gov.pl
 6. Włączenie w program sektora bankowego
  Banki jako źródło finansowania uzupełniającego i pomostowego w postaci pożyczek i kredytów. Pojawi się nowa forma wsparcia dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu.
 7. Integracja z programem Mój Prąd
 8. Powiązanie wysokości dotacji z efektem ekologicznym (im wyższy efekt ekologiczny, tym wyższa dotacja)
 9. Dotacje dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła (do 10 tys. zł oraz do 15 tys. zł w przypadku osób uprawnionych do zwiększonego poziomu dofinansowania na inwestycje w termomodernizację budynku.
 10. Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych
  Będzie to możliwe w przypadku inwestycji rozpoczętych maksymalnie do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Więcej informacji:
http://nfosigw.gov.pl/­o-nfosigw/­aktualnosci/­art,1551,nowa-wersja-programu-czyste-powietrze.html