PROGRAM

CzystePowietrze

DOTACJE
DO SYSTEMÓW GRZEWCZYCH
I TERMO­­MODERNIZACJI

Dla KOGO?

DOM ISTNIEJĄCY

DOM BUDOWANY

Na co mogę pozyskać fundusze?

OGRZEWANIE:DOM ISTNIEJĄCYDOM BUDOWANY
Węzeł cieplny
Kotły C.O. na pellet
Pompy ciepła
Ogrzewanie elektryczne
Kotły na gaz
Kotły C.O. na węgiel
Kotły C.O. olejowe
 
Termo­modernizacja 
Rekuperacja
Oze:
Fotowoltaika
Panele słoneczne

+ − termomodernizacja przewidziana tylko dla domów z pozwoleniem na budowę wydanym przed 15 grudnia 2002 r.
  +  pomoc w formie pożyczki preferencyjnej

Sprawdź intensyw­ność dofinanso­wania

Grupa
Kwota miesięcznego dochodu / osoba w złDotacja
(procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)
PożyczkaKwota rocznego dochodu wnioskodawcy
[ zł ]
uzupełnienie do wartości dotacjipozostałe koszty kwalifikowane
Ido 600do 90 %do 10 %do 100 %nie dotyczy
II601 - 800do 80 %do 20 %do 100 %nie dotyczy
III801 - 1000do 67 %do 33 %do 100 %nie dotyczy
IV1001 - 1200do 55 %do 45 %do 100 %nie dotyczy
V1201 - 1400do 43 %do 57 %do 100 %nie dotyczy
VI1401 - 1600do 30 %do 70%do 100 %nie dotyczy
VIIpowyżej 1600do 18 %*do 82 %do 100 %do 85 528
do 15 %*do 85 %do 100 %od 85 529
do 125 528
0%do 100 %do 100 %powyżej
125 528

Jak wypełnić wniosek do programu Czyste Powietrze?

 

 

 

 

 

Pomożemy Ci!

Sprawdź to