PROGRAM

CzystePowietrze

DOTACJE
DO SYSTEMÓW GRZEWCZYCH
I TERMO­­MODERNIZACJI

Dla KOGO?

DOM ISTNIEJĄCY

DOM BUDOWANY

Na co mogę pozyskać fundusze?

OGRZEWANIE:DOM ISTNIEJĄCYDOM BUDOWANY
Węzeł cieplny
Kotły C.O. na pellet
Pompy ciepła
Ogrzewanie elektryczne
Kotły na gaz
Kotły C.O. na węgiel
Kotły C.O. olejowe
 
Termo­modernizacja 
Rekuperacja
Oze:
Fotowoltaika
Panele słoneczne

+ − termomodernizacja przewidziana tylko dla domów z pozwoleniem na budowę wydanym przed 2014 r.

Sprawdź intensyw­ność dofinanso­wania

Czyste Powietrze wersja 2.0

Podstawowy poziom dofinansowania
Część 1 Programu
Podwyższony poziom dofinansowania
Część 2 Programu
Nazwa kosztuMaksymalna intensywność dofinansowania
(procent faktycznie poniesionych kosztów)
Maksymalna kwota dotacji
[zł]
Maksymalna intensywność dofinansowania
(procent faktycznie poniesionych kosztów)
Maksymalna kwota dotacji
[zł]
Podącznie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem50%10 00075%15 000
Pompa ciepła powietrze/woda30%9 00060%18 000
Pompa ciepła powietrze/woda
(o podwyższonej klasie efektywności energetycznej)
45%13 50018 000
Pompa ciepła typu powietrze/powietrze30%3 0006 000
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej45%20 25027 000
Kocioł gazowy kondensacyjny30%4 5009 000
Kotłownia gazowa45%6 75075%11 250
Kocioł olejowy kondensacyjny30%4 50060%9 000
Kocioł na węgiel3 0006 000
Kocioł zgazowujący drewno6 00012 000
Kocioł na pellet drzewny
Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie45%9 00012 000
Ogrzewanie elektryczne30%3 0006 000
Instalacja centralnego ogrzewania4 5009 000
Instalacja ciepłej wody użytkowej
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła5 00010 000
Mikroinstalacja fotowoltaiczna50%5 00050%5 000

Jak wypełnić wniosek do programu Czyste Powietrze?

 

 

 

 

 

Pomożemy Ci!

Sprawdź to