PROGRAM

CzystePowietrze

DOTACJE
DO SYSTEMÓW GRZEWCZYCH
I TERMO­­MODERNIZACJI

Dla KOGO?

DOM ISTNIEJĄCY

DOM BUDOWANY

Na co mogę pozyskać fundusze?

OGRZEWANIE:DOM ISTNIEJĄCYDOM BUDOWANY
Węzeł cieplny
Kotły C.O. na pellet
Pompy ciepła
Ogrzewanie elektryczne
Kotły na gaz
Kotły C.O. na węgiel
Kotły C.O. olejowe
 
Termo­modernizacja 
Rekuperacja
Oze:
Fotowoltaika
Panele słoneczne

+ − termomodernizacja przewidziana tylko dla domów z pozwoleniem na budowę wydanym przed 2014 r.

Sprawdź intensyw­ność dofinanso­wania

Czyste Powietrze wersja 2.0

Podstawowy poziom dofinansowania
Część 1 Programu
Podwyższony poziom dofinansowania
Część 2 Programu
Nazwa kosztu Maksymalna intensywność dofinansowania
(procent faktycznie poniesionych kosztów)
Maksymalna kwota dotacji
[zł]
Maksymalna intensywność dofinansowania
(procent faktycznie poniesionych kosztów)
Maksymalna kwota dotacji
[zł]
Podącznie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem 50% 10 000 75% 15 000
Pompa ciepła powietrze/woda 30% 9 000 60% 18 000
Pompa ciepła powietrze/woda
(o podwyższonej klasie efektywności energetycznej)
45% 13 500 18 000
Pompa ciepła typu powietrze/powietrze 30% 3 000 6 000
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej 45% 20 250 27 000
Kocioł gazowy kondensacyjny 30% 4 500 9 000
Kotłownia gazowa 45% 6 750 75% 11 250
Kocioł olejowy kondensacyjny 30% 4 500 60% 9 000
Kocioł na węgiel 3 000 6 000
Kocioł zgazowujący drewno 6 000 12 000
Kocioł na pellet drzewny
Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie 45% 9 000 12 000
Ogrzewanie elektryczne 30% 3 000 6 000
Instalacja centralnego ogrzewania 4 500 9 000
Instalacja ciepłej wody użytkowej
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 5 000 10 000
Mikroinstalacja fotowoltaiczna 50% 5 000 50% 5 000

Jak wypełnić wniosek do programu Czyste Powietrze?

 

 

 

 

 

Pomożemy Ci!

Sprawdź to