Rządowy program Czyste Powietrze stawia jasne wymagania producentom urządzeń grzewczych, dotyczące m.in. emisyjności, sprawności sezonowej oraz poboru energii elektrycznej urządzeń grzewczych. Kotły c.o. na paliwa stałe muszą legitymować się certyfikatem, potwierdzającym spełnianie wymogów unijnego ekoprojektu.

Dokument wystawia jednostka badawcza, posiadająca akredytację w zakresie ekoprojektu. Należy pamiętać, że urządzenia nie spełniające stawianych wymogów nie kwalifikują się do programu Czyste Powietrze.

Gdzie szukać urządzeń spełniających wymogi programu?
Informację o certyfikacie ekoprojektu posiada producent urządzenia, one również dostępne u dystrybutorów, natomiast internetowa baza urządzeń grzewczych kwalifikujących się do programu Czyste Powietrze znajduje się pod adresem https://lista-zum.ios.edu.pl/.

Wyższa dotacja dla najlepszych kotłów na pellet
Warto dokładnie sprawdzić informację o urządzeniach grzewczych, na które chcemy uzyskać dotację. W przypadku kotłów na pellet o podwyższonym standardzie, spełniających dodatkowe wymogi programu, uzyskamy wyższą dotację. Kotły na pellet charakteryzujące się obniżoną emisyjnością cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3, spełniają wymogi do dotacji o wysokości do 9 tys. zł, która osiąga w tym przypadku do 45% poniesionych wydatków, uznanych jako koszty kwalifikowane. Urządzenia z certyfikatem ekoprojektu nieposiadające takich parametrów kwalifikują się do dotacji nieprzekraczającej 6 tys. zł. Z tego wynika, że warto zainwestować w przyjazne środowisku rozwiązania. Korzyść jest podwójna wyższa dotacja i czystsze powietrze!

Zobacz jak działają nasze kotły:

Jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji na urządzenia z certyfikatem ekoprojektu? Zadaj pytanie, a skontaktujemy się z Tobą.

 

Napisz do nasinfo@­czyste­powietrze.eu