Od 1 kwietnia startuje Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Każdy dorosły Polak w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca ma obowiązek samospisania się przez Internet, lub, jeśli to nie jest możliwe, skorzystać ze specjalnej infolinii bądź odwiedzin rachmistrza.

Tym razem pytania Głównego Urzędu Statystycznego będą mocno szczegółowe. W wykazie pytań do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w części Kwestionariusz mieszkania zawarto pytanie o główny sposób ogrzewania mieszkania i przeważający rodzaj paliwa lub źródło energii stosowane do ogrzewania mieszkania. Czy osoby wypełniające kwestionariusz spisowy mogą obawiać się konsekwencji w przypadku przyznania się do ogrzewania zakazanym paliwem? Czy dane ze spisu mogą przeciekać do straży miejskich/gminnych?

Specjaliści tłumaczą, że dane osobowe będą w toku spisu podlegały anonimizacji, ale będzie można uzyskać informację, jakie źródła paliwa są na danym terenie stosowane. Może to się przydać do wyegzekwowania stosowania paliw ekologicznych w przyszłości, ale nie spowoduje kontroli konkretnych osób.

O ile w przypadku innych niewygodnych pytań np. Czy pozostaje Pan(i) w związku niesformalizowanym z inną osobą? od odpowiedzi można się uchylić, w sprawie ogrzewania trzeba podać konkretną odpowiedź. Lepiej, abyśmy byli uczciwi w tej kwestii, gdyż uzyskane dane ogólne dotyczące naszego kraju mogą pokazać skalę zjawiska palenia zakazanymi paliwami i pomogą w zaplanowaniu dalszych działań zaradczych.