Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracuje nad rozbudową kanałów dystrybucji wniosku o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze. Rozbudowa generatora wniosków o dofinansowanie o mechanizm API (interfejs programistyczny aplikacji) ma umożliwić partnerom programu udostępnianie elektronicznej wersji wniosku.

Kolejne kanały dystrybucji wniosku o dofinansowanie to przede wszystkim większa dostępność programu Czyste Powietrze dla potencjalnych beneficjentów, którzy posiadają Profil Zaufany.

Z nowej funkcjonalności interfejsu między aplikacjami będą mogły korzystać firmy, instytucje czy inni partnerzy współpracujący z NFOŚiGW. Obecny generator wniosków o dofinansowanie Narodowego Funduszu wzbogacony o API będzie wspierał proces składania wniosków w szerszym niż dotychczas zakresie.

API zapewni możliwość synchronizacji zewnętrznych systemów, pozwalając na wypełnienie wniosków o dofinansowanie przez podmioty współpracujące z NFOŚiGW, przy zagwarantowaniu odpowiedniej weryfikacji i poprawności przekazywanych danych.

Pilotażowe wdrożenie API dla wniosku o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze zaplanowano na pierwszy kwartał 2021 r.