Po półrocznym oczekiwaniu Polacy o niższych dochodach mogą wreszcie wnioskować do programu Czyste Powietrze o wsparcie wymiany przestarzałego ogrzewania i docieplenia domów jednorodzinnych. 21 października ruszył nabór wniosków do tzw. podwyższonego poziomu dofinansowania, zreformowanej w maju wersji programu.

Komu przysługuje wyższe wsparcie?
O podwyższoną dotację w wysokości do 37 tys. zł mogą ubiegać się osoby o dochodach: poniżej 1400 zł miesięcznie na osobę w gospodarstwie wieloosobowym, a także osoby o miesięcznym dochodzie poniżej 1980 zł, gospodarujące samodzielnie. W obu przypadkach zarobki dotyczą ostatniego rozliczenia podatkowego.

Jak uzyskać podwyższone wsparcie?
Do uzyskania podwyższonego dofinansowania niezbędne jest zaświadczenie o dochodach, wydane przez gminę. Zapotrzebowanie na stosowne zaświadczenie składamy w gminie (w miejscu zamieszkania) osobiście, listownie lub przez platformę ePUAP.

Udogodnienia dla wnioskodawców
Na stronie www.czystepowietrze.gov.pl/­kalkulator­−dotacji dostępne jest narzędzie, umożliwiające szybkie wyliczenie wysokości dotacji w programie Czyste Powietrze.
Innym
udogodnieniem dla korzystających z programu jest możliwość wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia o maksymalnie sześć miesięcy. Rozwiązanie dotyczy sytuacji niezależnych od beneficjenta, w szczególności ze względu na epidemię COVID-19. Osoby, zmuszone wydłużyć okres realizacji przedsięwzięcia, będą musiały złożyć wniosek do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, który oceni jego zasadność i podejmie decyzję. Z tej możliwości mogą skorzystać wszyscy korzystający z programu zarówno z wersji podstawowego, jak i podwyższonego poziomu dofinansowania.

Gmina ma obowiązek wystawienia zaświadczenia!
W dniu ogłoszenia przez ministra klimatu i środowiska Michała Kurtykę finalizacji wersji 2.0 programu Czyste Powietrze nie wszystkie gminy były przygotowane do wystawiania wymaganych zaświadczeń, mimo że stosowne przepisy, obligujące do tego weszły w życie 5 października 2020 r.
Realizacja zadań, związanych z ustalaniem przez gminy dochodu na osobę w gospodarstwie domowym i wydawaniem zaświadczeń, uprawniających do ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania, wymaga aktualizacji oprogramowania w gminach. W ramach wewnętrznych regulacji i zasad współpracy z dostawcami IT, gminy od dwóch tygodni mogą pobierać aktualizację systemu wyjaśnia wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski.

100 za wniosek wypełniony przez urzędnika
Drugą część Czystego Powietrza uruchamiamy, licząc na efektywną współpracę z gminami, biorącymi na siebie dodatkowe obowiązki informuje wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski.  Dlatego też – na podstawie nowych zapisów porozumień będziemy premiować gminy za skutecznie składane wnioski w ramach programu. Przewidujemy refundację w wysokości do 100 za obsługę wniosku naszych beneficjentów.