Wiele osób, mimo uproszczenia zasad programu Czyste Powietrze, ma problem z wypełnieniem wniosku. Pomoc można uzyskać w 603 gminach oraz poprzez portal CzystePowietrze.eu.

Już 24 procent gmin podpisała porozumienie wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej o współpracy przy realizacji programu Czyste Powietrze. W urzędach powstały punkty konsultacyjne, gdzie udzielane są porady dotyczące programu oraz przyjmowane wnioski.

Lista gmin, które wspierają mieszkańców w ubieganiu się o dotację do wymiany ogrzewania i termomodernizacji jest dostępna pod linkiem:
https://czystepowietrze.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/2020-07-15-lista-porozumień-z-gminami.pdf

Wsparcie uzyskamy również wypełniające formularz:
https://czystepowietrze.eu/program-czyste-powietrze/wypelniamy-wniosek/