Epidemia koronawirusa opóźni wejście w życie nowej wersji rządowego programu Czyste Powietrze zapowiedział na łamach „Rzeczpospolitej” prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej − Piotr Woźny. Termin wprowadzenia zmian ma zostać ogłoszony po Wielkanocy.

Na modyfikacje, zwłaszcza te dotyczące przyspieszonego rozpatrywania wniosków, od dawna czekają właściciele przestarzałych kotłów na paliwa stałe i niedocieplonych domów. Nadal obowiązuje obecna wersja programu i przyjmowane są wnioski o dotację.

Nowa odsłona programu Czyste Powietrze ma być mniej biurokratyczna, z uproszczonymi wnioskami aplikacyjnymi oraz skróconym do 30 dni czasem oceny. NFOŚiGW planuje też włączyć do programu banki. Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska będą miały 14 dni na rozpatrzenie wniosków o dotację złożonych w placówce bankowej. NFOŚiGW będzie zachęcał gminy do niesienia pomocy mieszkańcom w wypełnianiu wniosków – za każdy wspólnie wypełniony wniosek samorząd otrzyma 100 zł.

Więcej informacji:
www.rp.pl/­Ochrona-srodowiska/­303259982-Epidemia-koronawirusa-opoznia-realizacje-programu-Czyste-powietrze.html

O nowej wersji programu Czyste Powietrze:
czystepowietrze.eu/­2020/­03/­sprawdz-zmiany-w-programie-czyste-powietrze/