Informacja publiczna od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o stanie realizacji programu Czyste Powietrze na dzień 05.04.2019.

logo ministerstwa
Do NFOŚ skierowano trzy pytania:

  1. Ile wniosków złożono do dnia 09.04.2019 do wszystkich WFOŚ w Polsce na dofinansowanie źródeł ciepła i ile podpisano umów od początku trwania programu?
  2. Ile wniosków dotyczyło nowych obiektów, a ile obiektów istniejących?
  3. Na jakie źródła ciepła złożono wnioski i na jaki podpisano umowy w podziale na:
    1. kocioł na paliwo stałe węgiel: ile kotłów automatycznych? Ile kotłów z załadunkiem ręcznym?
    2. kocioł na paliwo stałe biomasa: ile kotłów automatycznych? Ile kotłów z załadunkiem ręcznym?
    3. Pompa ciepła: ile typu powietrze/woda? Ile typu solanka/woda? Ile typu woda/woda? Ile typu powietrze/woda przeznaczona wyłącznie do c.o. lub c.o. i c.w.u.

Udzielono odpowiedzi:

WFOŚiGW Liczba wniosków o dofinan­sowanie Liczba umów Liczba wniosków – Budynki istniejące* Liczba wniosków – Budynki nowo budowane*
Białystok 1905 69 1499 455
Gdańska 2999 496 2366 720
Katowice 5365 362 4184 1352
Kielce 2751 644 1574 471
Kraków 4493 241 3281 1255
Lublin 3170 208 2188 843
Łódź 2077 227 1563 669
Olsztyn 1245 202 871 354
Opole 1211 107 975 359
Poznań 3129 470 1876 799
Rzeszów 2203 224 1122 550
Szczecin 1258 162 840 461
Toruń 2508 380 1847 760
Warszawa 4493 632 1677 1190
Wrocław 2093 220 1286 855
Zielona Góra 861 164 633 249
Razem 41761 4808 27782 11342

* dane na podstawie 39124 wniosków o dofinansowanie

Złożone wnioski
WFOŚiGW Kotły na węgiel Kotły na biomasę pompy ciepła powietrzne pompy ciepła gruntowe pompy ciepła powietrzne do c.o.c.w.u. pompy ciepła powietrzne do samego c.o.
Białystok 230 597 90 166 81 9
Gdańska 432 879 166 155 164 2
Katowice 1121 530 495 106 478 17
Kielce 374 840 168 70 146 22
Kraków 268 798 220 97 267 50
Lublin 514 564 154 125 149 5
Łódź 513 374 420
Olsztyn*
Opole 197 373 211 46 204 7
Poznań 770 424 293 125 125 0
Rzeszów 43 112 75 33 61 14
Szczecin 66 312 201 82 198 0
Toruń 828 564 570 227 558 12
Warszawa 634 703 390 273 375 15
Wrocław*
Zielona Góra 85 267 92 36 88 4
Razem 6075 7337 3125 1541 2894 157

* brak możliwości uzyskania szczegółowych danych na temat wniosków z systemu informatycznego

DODATKOWO: Liczba:
Wnioski – Pompy ciepła 420
Umowy – Pompy ciepła 82
Podpisane umowy
Kotły na węgiel Kotły na biomasę pompy ciepła powietrzne pompy ciepła gruntowe pompy ciepła powietrzne do c.o.c.w.u. pompy ciepła powietrzne do samego c.o.
9 21 7 7 6 1
46 149 21 15 21 0
56 45 45 7 44 1
104 310 45 22 43 2
18 26 21
20 36 14 9 13 1
27 50 61
24 57 24 5 23 1
47 32 24 20 20
2 19 10 7 9 1
4 55 33 22 33 0
157 127 106 44 104 2
60 81 77 36 66 4
574 1008 406 194 382 13