­­­­­­
­­
­

 

O to pytacie najczęściej

Każdego dnia otrzymujemy wiele zapytań w sprawie programu Czyste Powietrze. Najczęściej powtarzającym się pytaniem jest — na co mogę uzyskać dofinansowanie? Odpowiedź zależy od wielu czynników. Warto zapoznać się z najczęściej stawianymi pytaniami.

NOWY DOM. Buduję dom, czy mogę w ramach rządowego programu Czyste Powietrze uzyskać dofinansowanie do zakupu i instalacji kotła na pellet?

Tak, program przewiduje takie dofinansowanie. Trzeba jednak pamiętać o dwóch istotnych warunkach:

Budynek będzie właściwie docieplony, tj. będą w nim spełnione wymagania dla przegród określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujące od 31 grudnia 2020 r.

Kocioł na pellet, który chce Pan kupić musi spełniać wymogi ekoprojektu, (wymagany certyfikat zewnętrznej jednostki badawczej posiadającej akredytację na badania w zakresie wymogów ekoprojektu).

Polecamy ekologiczne kotły na pellet firmy Kostrzewa (posiadają certyfikat ekoprojektu wymagany przez organizatorów programu). www.kostrzewa.com.pl/produkty/obiekty-domowe

DOM ISTNIEJĄCY. Jaka jest kolejność — najpierw składam wniosek i uzyskuję dofinansowanie, następnie przeprowadzam inwestycję, czy odwrotnie — najpierw inwestycja, a potem formalności?

Tradycyjna droga to:
wniosek –> umowa na dofinansowanie –> realizacja

Można też rozpocząć inwestycję, ale z jej zakończeniem należy wstrzymać się do złożenia wniosku (najpierw składamy wniosek, następnie instalator dokonuje odbioru prac). Druga droga jest bardziej ryzykowna — zanim zdecydujemy się na nią, należy bardzo dokładnie zapoznać się z wymogami programu.

DOM ISTNIEJĄCY. Mam już kocioł z podajnikiem, czy mogę skorzystać z innych możliwości, jakie daje program Czyste Powietrze?

To zależy od jakości kotła… Jeśli urządzenie spełnia wymogi 5 klasy określone w normie PN EN 303-5:2012 r. to kluczową sprawą będzie tu data wydania pozwolenia na budowę domu. Są dwie możliwości:

Data pozwolenia na budowęprzed 15 grudnia 2002 r. W tej sytuacji można ubiegać się o dotację do termomodernizacji domu, do montażu i modernizacji instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, a także zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych lub paneli słonecznych (tylko w formie pożyczki), a także wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Data pozwolenia na budowępo 15 grudnia 2002 r. Możesz jedynie postarać się o dofinansowanie do zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych lub paneli słonecznych (tylko w formie pożyczki).

WNIOSKI. Chciałabym się dowiedzieć czy można złożyć więcej niż jeden wniosek?

Czy składając wniosek teraz o ocieplenie dachu, mogę złożyć drugi np. za 5 lat na wymianę kotła?

W przypadku programu Czyste Powietrze zawsze na pierwszym miejscu jest wymiana źródła ciepła. Zatem najpierw ogrzewanie, później inne realizacje. Urzędnicy namawiają do złożenia wniosku szerszego i realizacji etapowej np. nowy piec i termomodernizacja. Po realizacji pierwszego etapu — otrzymuje Pani pierwszą transzę dofinansowania, później kolejną.

NOWY DOM. O jakiego rodzaju dofinansowanie mogę się postarać w ramach programu Czyste Powietrze w przypadku budowy nowego domu?

Budując nowy dom możemy pozyskać dotację na zakup i montaż źródła ciepła oraz ewentualne przyłącze.

W ramach programu można również skorzystać z nisko oprocentowanej pożyczki na zakup i montaż fotowoltaiki oraz paneli słonecznych.